O 11 de maio ábrese o prazo para solicitar as axudas do programa Coidar para mellorar

Empresas
08/05/2020

Desde o luns 11 ata o 8 de xuño pódense presentar as solicitudes para as diferentes modalidades de axuda dirixidas ao comercio, que inclúen apoio para poñer en marcha ou mellorar a comunicación en galego os negocios.

Durante todo o prazo está habilitada unha web que explica con detalle os diferentes aspectos das convocatorias e habilita un formulario e un teléfono de consulta para resolver as dúbidas que poidan xurdir.  O enderezo para localizar toda esta información é coidarparamellorar.santiagodecompostela.gal

Resumo: 

O BOP da Coruña do 8 de maio publica as convocatorias completas.