Coidar para mellorar

Empresas

O programa Coidar para mellorar, que desenvolven conxuntamente os departamentos de Lingua e Comercio, pretente colaborar coa innovación e adecuación do comecio local, como sector prioritario, mais tamén doutros sectores empreariais en segundo termo. Trátase dun programa que se concreta fundamentalmente a través de subvencións.

 

As axudas abordan dúas vertentes simultanteamente: por unha parte a comunicación e por outra a adecuacion física e o equipamento dos establecementos. Os obxectivos e as condicións desta segunda son responsabilidade do Departamento de Comercio, mentres que os aspectos relacionados coa comunicación achégaos Lingua, por canto se trata de mellorar a calidade e a eficacia da comunicación comercial e de promover que se realice en galego.

 

O programa componse de dúas liñas consecutivas e compatibles:

 

  • Cheques de consultoría para contar con asesoramento especializado para planificar os cambios que precisan os negocios (subvención en especie).
  • Subvención de parte dos gastos que xere a execución dos proxectos de mellora dos establecementos.

 

Cada unha delas está suxeita a convocatoria e réxese polas bases que para cada caso se aproban e publican.

 

Nesta vídeo pódese ver unha presentación do programa.

Dirixido a: 

Comercio e outras empresas